درباره ی ما

وبسایت تنها را نمی روی مجموعه ای داوطلبانه است که برای فضا دادن به داستان زنانی که در دوره ای از زندگیشان حجاب داشته اند، حجاب را برداشته اند، تحت هرگونه فشار حجاب اجباری بوده اند و هنوز در این راه مجادله می کنند ، برای ارتقای حس همبستگی و یگانگی، توسط زنانی که خودشان هم چنین تجربیاتی داشته اند پایه گذاری شده است.

اگر شما هم؛

از گفتن نه ،

ازدوباره قدم گذاشتن در راههایی که رفتی اما سرخورده مجبور به بازگشت شدی،

از پدرت، برادرت، شوهرت و یا مادرت که فکر می کنند فقط عقیده ی خودشان درست است،

از خواهر یا دوستت که در این راه قدم برداشته ولی شکست خورده ،

از افکارت که با فهمیدن اینکه سبک زندگی دیگری هم وجود دارد، دیگر مثل قبل رام نشد ،

از جوابهایی که به سؤال مگر بدتراز این هم ممکن است؟می دهی ،

از صدای درونت که می گوید هرچقدرتلاش کنی بی فایده است،

از زندگی جدیدت که نمی دانی چه چیزی در انتظارت است ،

از تمام اینها و از بی عدالتی های اطرافتان ، از شکها و بی قراری ها و از هر چه که درونتان می گذرد داستانی برای به اشتراک گذاشتن دارید

برای ما بنویسید.

 

سؤالات متداول

تنها را نمی رویتوسط 10-15 زن که با یکدیگراز طریق شبکه های مختلف اجتماعی آشنا شده اند، پایه گذاری شده است. آشنایی آنها به دلیل نقاط مشترکی که حول محور حقوق و آزادی زنان، آزادی کلام و برابری جنسی داشتند، بوده است. در این راه کم کم بیش تر با داستان زندگی هم آشنا شدند. بعضی قبلا حجاب داشتند، مؤمن بوده اند اما دیگر نیستند و بعضی هنوز هم بین مسئله ی حجاب اجباری و فشار خانواده و خود واقعی اشان دچار تردیدهستند. بعضی از آنها هم از چنین دورانهایی نگذشته اند اما با روحیه ی همبستگی و مبارزه در آرزوی کمک به همجنسان خود هستند. این وبسایت حاصل آگاهی و اشتراک در مورد دردهای مشترک است.

تنها راه نمی روی؛با هدف به اشتراک گذاشتن داستانهای زنانی که در دوره ای از زندگیشان با مسئله ی حجاب اجباری دست و پنجه نرم کرده اند شکل گرفته است. نامه ها ی آنها را چه با اسم نویسنده و چه به طور ناشناس در اینجا برای رساندن به گوش باقی انسانها به اشتراک می گذاریم.

گروهی از زنان که با گفتن داستان خودشان و شنیدن داستان بقیه متوجه می شوند که تنها نیستند و در نقاط محتلف دنیا زنان دیگری نیز هستند که آنچه زندگی کرده اند دربسیاری نقاط مشترک است. بستری برای همدلی و مجادله در راستای هدفی مشترک.

خیر. هم دربین پایه گذاران این وبسایت و هم بین انسانهایی که داستانشان را به اشتراک می گذراند، مسلمانان زیادی وجود دارند. نقطه ی مورد توجه در اینجا دیننیست. مسئله ی فشاراست. این وبسایت قبول دارد که یک زن می تواند با انتخاب خودش حجاب داشته باشد. همانطور که بنیان گذاران این مجموعه هم در زندگی خود تجربه کرده و از سرگذرانده اند، مسئله ی مهم در اینجا فشار روانی و فیزیکیمی باشد و قصد در نشان دادن این مهم دارد.