Burs vermek istiyorum

Platform olarak, baskı ve şiddet yoluyla dini pratiklere veya eğitime zorlanarak harcamak zorunda kaldıkları enerjiyle eğitim konusunda akranlarının gerisinde kalan veya tamamen kopan öznelerden haberdarız. Kurduğumuz dayanışma ağı vesilesi ile onlarla iletişimi sürekli kılmaya, ihtiyaçlarını göz etmeye çalışıyoruz. 

Yalnız Yürümeyeceksin öznelerinden bazıları kendi mücadeleleri neticesinde üniversiteye gidebilmiş olsalar da kendi istedikleri bölümde veya üniversitede okumaları engellenebiliyor veya ancak ailesinin istediği bölümde okuma şartı ile buna izin verilebiliyor. Destek olduğunuz öznelerin okudukları veya okumak istedikleri bölümden bağımsız olarak tamamı, maruz kaldıkları baskı ve şiddet nedeniyle gelişim olanakları kısıtlanan, ailesi ile çatışma halinde olan ve bu sebeplerle çoğu zaman eğitim hakları önceliklendirilemeyen gençler olduğunu unutmamalıyız.

Sizlerin sayesinde onların eğitim hayatlarına devam edebilmeleri veya hazırlanabilmeleri için aracı olduğumuz ekonomik destekler, akademik başarıdan ziyade, onları “eğitim hayatında tutma” amacını benimsiyor. Bu gençler, çok geriden başladıkları akademik yarışta hızlı bir başarı gösterememiş olsalar bile; üniversitelere girmeleri ve mezun olmaları onların meslek edinmesi, istihdama katılması kendi geleceklerine besledikleri güvensizliği gidermenin yollarından biri. Ekonomik açıdan bağımlı oldukları aileleri ile çatışma içerisinde olan öznelerin kendi yaşam tercihlerine göre yaşamada geri adım atmamaları için onları dirençleştirmeyi istiyoruz. Bu nedenle burs verirken ilkesel olarak destek olduğunuz öğrencilerin transkriptlerini paylaşmamayı tercih ettiğimizi bilmenizi isteriz.

Burs verme talebiniz üzerine; Yalnız Yürümeyeceksin’e mektup gönderen öznelerden oluşan dayanışma ağımızda paylaştığımız burs başvuru formunu dolduran özneler içerisinden aciliyet sırasına göre belirlediğimiz bir özneyi sizlerle eşleştireceğiz. Bursiyerin başvuru formunu ve öğrenim bilgilerini sizlerle paylaşacak, müteakiben onaylamanız sonucunda belirlediğiniz süre zarfı içerisinde asgari 500 TL olacak şekilde her ay düzenli burs desteği sağlamanızı bekleyeceğiz.

Tek seferlik bağışlarınız için [email protected] adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dini/kültürel pratik ve öğretilere yönlendirilen/zorlanan bir gencin hayatını sunacağınız burs desteği ile mücadelesine bir nebze ferahlık katmak isterseniz aşağıdaki formu doldurmanız sonucunda sizinle iletişime geçeceğiz.

KVKK METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un öngördüğü ilke ve şartlar dahilinde kişisel verilerinizin kayıt altına alınması ve kullanılması için bu formu doldurmanızı rica ederiz. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen ilke ve şartlar çerçevesinde bilgilerimin kanunen yetkili gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına aksi yönde bir beyanda bulunmadığım sürece özgür irademle açıkça rıza gösteriyorum. Bu belge ile vermiş olduğum izni geri almak istemem halinde, şartları gerçekleştiği takdirde kişisel verilerimin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesiyle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için [email protected] adresine e-posta yoluyla başvurarak bu hakkımı kullanabileceğimi biliyorum. Verilerim konusunda vermiş olduğum izni okudum, anladım.